• 1 DJ
  • 50000 Tracks
  • 2000 Watt.
  • 60 Jobs om året min.